Spolek Pocta Mašínům

Členové spolku Pocta Mašínům

Zbyněk Čech
Miroslav 'Kamil' Černý
Pavel Eybert Mgr.
Daniela Filipiová Ing. arch.
Tomáš Grulich PhDr. *
Helena Havelková
Josef Holec
George Husek
Alena Jakoubková
Jiří Klepsa
David Koller
Lukáš Kopecký
Jan Koukal Dr.
Josef Kubička
Jiří Málek PhDr.
Pavel Marek
Zdeněk Maryška
Romain Nacau Mgr.
Jan Novák
Jiří Novák
Jiří Oberfalzer
Alena Palečková RNDr. *
Pavel Pavlovský *
Zuzana Pavlovsky
Martin Podařil Ing.
Václav Poláček
Radek Polák Mgr. Bc.
Daniela Prokopová Mgr.
Otto Pudlon
Drahomíra Rybová Mgr.
Přemysl Sobotka MUDr.
Roman Svoboda Mgr.
Karla Šmejkal-Podařilová
Miroslav Šmejkal * - předseda
Ivana Šourková
Miloš Šuchma
Petr Tomíšek
Alexandr Vondra RNDr.
Petr Vrána
Veronika Vrecionová Ing.
Petr Zpěvák
Pavel Žáček PhDr. PhD. *

* Rada Spolku